Cáp CADIVI

Cáp chống bén cháy CADIVI (1)

Cáp chống cháy CADIVI (1)

Cáp điều khiển CADIVI

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (4)

Cáp trung thế CADIVI (4)

Dây và Cáp hạ thế CADIVI (16)

Đồng trần CADIVI

Danh mục sản phẩm

AV-50- (7/2.99) -0,6/1KV – CADIVI

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-1.5– 1,5 KV DC

793,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-2.5– 1,5 KV DC

1,092,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-4.0– 1,5 KV DC

1,550,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-6.0– 1,5 KV DC

2,017,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 sqmm 12/20(24) kV

660,000

CÁP TRUNG THẾ CADIVI

Cu/XLPE/LSHF 2×1.5 sqmm – IEC 60332-1 LS-VINA

CVV 3×6 -0,6/1 kV – Cáp Điện CADIVI

CVV/DSTA 3X95-0,6/1 kV Cáp Điện CADIVI

CXV-0,6/1 kV

CXV/SE-DSTA-3×240-12/20 (24kv)

CXV/SE/DSTA 3×70 – 12/20(24kV) – CADIVI

Dây cáp Cadivi CV 1.5 -0,6/1 KV – cuộn 100m – Cu/PVC 1.5-0,6/1 KV

400,000

Dây cáp Cadivi CV 2.5 -0,6/1 KV – cuộn 100m – Cu/PVC 2.5-0,6/1 KV

Dây cáp Cadivi CV 4.0 -0,6/1 KV – cuộn 100m – Cu/PVC 4.0-0,6/1 KV

Dây cáp Cadivi CV 6.0 -0,6/1 KV – cuộn 100m – Cu/PVC 6.0-0,6/1 KV

Dây cáp điện bọc nhựa CADIVI VCmd 2×1.5 (2×30/0.25)

710,000

Dây cáp điện bọc nhựa CADIVI VCmd 2×2.5 (2×50/0.25)

1,230,000

Dây cáp điện bọc nhựa CADIVI VCmo 2×1.5 (2×30/0.25)

870,000

Dây cáp điện bọc nhựa CADIVI VCmo 2×2.5 (2×50/0.25)

1,230,000

Dây Điện Cadivi CV – CVV

Dây Điện Cadivi CXV

Dây Điện Cadivi mềm