CVV 3×6 -0,6/1 kV – Cáp Điện CADIVI

Liên Hệ

Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.