Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp trung thế LS VINA 2022, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Bảng giá cáp trung thế LS VINA chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.

Xem cập nhật tại:  Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2023

Xem thêm các báo giá cáp điện khác tại link sau:

Báo giá cáp trung thế LS VINA 2022
Báo giá cáp trung thế LS VINA 2022

Bảng giá cáp trung thế LS VINA 2022

Tải báo giá cuối trang

Số
TT
Chủng loại sản phẩmĐiện ápĐơn vị tính Giá chưa VAT  Giá có VAT 10%
1.002345 6=(5*10%)
I

Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV – Ls-Vina

1Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×3512.7/22 (24) kV Mét         630,980                      694,078
2Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×5012.7/22 (24) kV Mét         782,300                      860,530
3Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×7012.7/22 (24) kV Mét       1,036,940                    1,140,634
4Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×9512.7/22 (24) kV Mét       1,350,580                    1,485,638
5Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×12012.7/22 (24) kV Mét       1,641,590                    1,805,749
6Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×15012.7/22 (24) kV Mét       1,965,090                    2,161,599
7Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×18512.7/22 (24) kV Mét       2,403,410                    2,643,751
8Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×24012.7/22 (24) kV Mét       3,126,540                    3,439,194
9Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×30012.7/22 (24) kV Mét       3,837,750                    4,221,525
II

Cáp ngầm trung thế  12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh)

1Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×3512.7/22 (24) kV Mét         697,640                      767,404
2Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×5012.7/22 (24) kV Mét         897,750                      987,525
3Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×7012.7/22 (24) kV Mét       1,211,580                    1,332,738
4Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×9512.7/22 (24) kV Mét       1,597,470                    1,757,217
5Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×12012.7/22 (24) kV Mét       2,005,600                    2,206,160
6Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×15012.7/22 (24) kV Mét       2,410,360                    2,651,396
7Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×18512.7/22 (24) kV Mét       2,964,260                    3,260,686
8Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×24012.7/22 (24) kV Mét       3,698,430                    4,068,273
9Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×30012.7/22 (24) kV Mét       4,401,550                    4,841,705
III

Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm AWA  DATA

1Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×2512.7/22 (24) kV Mét         181,740                      199,914
2Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×3512.7/22 (24) kV Mét         220,470                      242,517
3Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×5012.7/22 (24) kV Mét         270,420                      297,462
4Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×7012.7/22 (24) kV Mét         363,900                      400,290
5Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×9512.7/22 (24) kV Mét         467,410                      514,151
6Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×12012.7/22 (24) kV Mét         563,520                      619,872
7Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×15012.7/22 (24) kV Mét         669,930                      736,923
8Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×18512.7/22 (24) kV Mét         813,740                      895,114
9Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×24012.7/22 (24) kV Mét       1,034,670                    1,138,137
10Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×30012.7/22 (24) kV Mét       1,285,450                    1,413,995
11Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×40012.7/22 (24) kV Mét       1,614,760                    1,776,236
12Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50012.7/22 (24) kV Mét       2,047,970                    2,252,767
IV

Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm  DATA, chống thấm

1Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 5012.7/22 (24) kV Mét         249,680                      274,648
2Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 7012.7/22 (24) kV Mét         333,270                      366,597
3Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 9512.7/22 (24) kV Mét         434,420                      477,862
4Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12012.7/22 (24) kV Mét         529,120                      582,032
5Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 18512.7/22 (24) kV Mét         776,800                      854,480
6Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 24012.7/22 (24) kV Mét         996,150                    1,095,765
7Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 30012.7/22 (24) kV Mét       1,227,100                    1,349,810
8Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 40012.7/22 (24) kV Mét       1,551,690                    1,706,859
9Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 50012.7/22 (24) kV Mét       1,989,390                    2,188,329
V

Cáp ngầm trung thế 20/35 (40.5) kV Chống thấm

1Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×5012.7/22 (24) kV Mét         921,640                    1,013,804
2Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×7012.7/22 (24) kV Mét       1,183,100                    1,301,410
3Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×9512.7/22 (24) kV Mét       1,555,730                    1,711,303
4Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×12012.7/22 (24) kV Mét       1,851,700                    2,036,870
5Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×15012.7/22 (24) kV Mét       2,185,230                    2,403,753
6Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×18512.7/22 (24) kV Mét       2,632,070                    2,895,277
7Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×20012.7/22 (24) kV Mét       2,824,340                    3,106,774
8Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×24012.7/22 (24) kV Mét       3,312,760                    3,644,036
9Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×30012.7/22 (24) kV Mét       4,032,370                    4,435,607
10Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×40012.7/22 (24) kV Mét       5,042,390                    5,546,629

Ghi chú:

  • Vui lòng liên lạc để được tư vấn và biết thông tin giao hàng, và giá tốt nhất.
  • (VCm): Dây điện mềm bọc nhựa PVC
  • (Vcmo): Dây điện mềm Oval bọc nhựa PVC
  • (VCmt): Dây điện tròn mềm bọc nhựa PVC
  • XLPE: Nhưạ cách điện XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
  • DSTA: Giáp băng sắt: Double Steel Tap Armour
  • AWA: Giáp sợi Nhôm / Aluminum wire Armour
  • DATA: GiÁp băng nhôm / Double Auminum Tape Armour

Tải báo giá cáp trung thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel theo link sau


5/5 - (57 bình chọn)