Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2022, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Bảng giá cáp hạ thế LS VINA chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.

Xem cập nhật : Bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2023

Xem thêm các báo giá cáp điện khác tại link sau:

Báo giá cáp hạ thế LS VINA 2022
Báo giá cáp hạ thế LS VINA 2022

Bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2022

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp ĐVT  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
I

Cáp hạ thế 1 Core cách điện XLPE 0.6/1 kV – Ls-Vina

1 Cu/XLPE/PVC 1×1.5 0.6/1kV  Mét              7,650                  8,415
2 Cu/XLPE/PVC 1×2.5 0.6/1kV  Mét            11,490                12,639
3 Cu/XLPE/PVC 1×4 0.6/1kV  Mét            17,290                19,019
4 Cu/XLPE/PVC 1×6 0.6/1kV  Mét            24,840                27,324
5 Cu/XLPE/PVC 1×8 0.6/1kV  Mét            32,320                35,552
6 Cu/XLPE/PVC 1×10 0.6/1kV  Mét            40,280                44,308
7 Cu/XLPE/PVC 1×16 0.6/1kV  Mét            59,900                65,890
8 Cu/XLPE/PVC 1×25 0.6/1kV  Mét            93,680              103,048
9 Cu/XLPE/PVC 1×35 0.6/1kV  Mét          128,620              141,482
10 Cu/XLPE/PVC 1×50 0.6/1kV  Mét          173,050              190,355
11 Cu/XLPE/PVC 1×70 0.6/1kV  Mét          249,520              274,472
12 Cu/XLPE/PVC 1×95 0.6/1kV  Mét          344,890              379,379
13 Cu/XLPE/PVC 1×100 0.6/1kV  Mét          363,600              399,960
14 Cu/XLPE/PVC 1×120 0.6/1kV  Mét          433,920              477,312
15 Cu/XLPE/PVC 1×125 0.6/1kV  Mét          460,750              506,825
16 Cu/XLPE/PVC 1×150 0.6/1kV  Mét          535,250              588,775
17 Cu/XLPE/PVC 1×185 0.6/1kV  Mét          671,860              739,046
18 Cu/XLPE/PVC 1×200 0.6/1kV  Mét          727,950              800,745
19 Cu/XLPE/PVC 1×240 0.6/1kV  Mét          881,190              969,309
20 Cu/XLPE/PVC 1×250 0.6/1kV          920,180            1,012,198
21 Cu/XLPE/PVC 1×300 0.6/1kV  Mét        1,104,070            1,214,477
22 Cu/XLPE/PVC 1×325 0.6/1kV  Mét        1,173,720            1,291,092
23 Cu/XLPE/PVC 1×400 0.6/1kV  Mét        1,417,200            1,558,920
24 Cu/XLPE/PVC 1×500 0.6/1kV  Mét        1,817,760            1,999,536
25 Cu/XLPE/PVC 1×630 0.6/1kV  Mét        2,349,330            2,584,263
II

Cáp hạ thế 3 Core + 1 core, cách điện XLPE 0.6/1 kV – Ls-Vina

1 Cu/XLPE/PVC 3×4+2.5 0.6/1kV  Mét            62,220                68,442
2 Cu/XLPE/PVC 3×6+4 0.6/1kV  Mét            90,750                99,825
3 Cu/XLPE/PVC 3×10+6 0.6/1kV  Mét          144,910              159,401
4 Cu/XLPE/PVC 3×16+10 0.6/1kV  Mét          219,840              241,824
5 Cu/XLPE/PVC 3×25+16 0.6/1kV  Mét          342,480              376,728
6 Cu/XLPE/PVC 3×35+25 0.6/1kV  Mét          482,700              530,970
7 Cu/XLPE/PVC 3×50+35 0.6/1kV  Mét          653,080              718,388
8 Cu/XLPE/PVC 3×50+25 0.6/1kV  Mét          617,780              679,558
9 Cu/XLPE/PVC 3×70+50 0.6/1kV  Mét          931,170            1,024,287
10 Cu/XLPE/PVC 3×70+35 0.6/1kV  Mét          885,310              973,841
11 Cu/XLPE/PVC 3×95+50 0.6/1kV  Mét        1,221,630            1,343,793
12 Cu/XLPE/PVC 3×95+70 0.6/1kV  Mét        1,298,240            1,428,064
13 Cu/XLPE/PVC 3×120+95 0.6/1kV  Mét        1,665,290            1,831,819
14 Cu/XLPE/PVC 3×120+70 0.6/1kV  Mét        1,569,430            1,726,373
15 Cu/XLPE/PVC 3×150+95 0.6/1kV  Mét        1,975,370            2,172,907
16 Cu/XLPE/PVC 3×150+120 0.6/1kV  Mét        2,065,270            2,271,797
17 Cu/XLPE/PVC 3×185+120 0.6/1kV  Mét        2,481,830            2,730,013
18 Cu/XLPE/PVC 3×185+150 0.6/1kV  Mét        2,583,590            2,841,949
19 Cu/XLPE/PVC 3×240+185 0.6/1kV  Mét        3,360,940            3,697,034
20 Cu/XLPE/PVC 3×240+50 0.6/1kV  Mét        2,850,970            3,136,067
21 Cu/XLPE/PVC 3×240+150 0.6/1kV  Mét        3,221,630            3,543,793
22 Cu/XLPE/PVC 3×300+150 0.6/1kV  Mét        3,900,910            4,291,001
23 Cu/XLPE/PVC 3×300+185 0.6/1kV  Mét        4,037,040            4,440,744
24 Cu/XLPE/PVC 3×300+240 0.6/1kV  Mét        4,248,000            4,672,800
25 Cu/XLPE/PVC 3×400+240 0.6/1kV  Mét        5,263,380            5,789,718
26 Cu/XLPE/PVC 3×400+300 0.6/1kV  Mét        5,487,470            6,036,217
III

Cáp ngầm hạ thế 4 Core, giáp thép DSTA,  cách điện 0.6/1 kV – Ls-Vina

1 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x 1.5 0.6/1kV  Mét            36,840                40,524
2 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×2.5 0.6/1kV  Mét            52,950                58,245
3 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×4 0.6/1kV  Mét            77,090                84,799
4 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×6 0.6/1kV  Mét          108,300              119,130
5 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×8 0.6/1kV  Mét          139,160              153,076
6 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×10 0.6/1kV  Mét          171,860              189,046
7 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×14 0.6/1kV  Mét          235,180              258,698
8 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×16 0.6/1kV  Mét          252,580              277,838
9 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×22 0.6/1kV  Mét          348,870              383,757
10 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×25 0.6/1kV  Mét          392,580              431,838
11 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×30 0.6/1kV  Mét          455,290              500,819
12 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x 35 0.6/1kV  Mét          535,680              589,248
13 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×38 0.6/1kV  Mét          581,690              639,859
14 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×50 0.6/1kV  Mét          718,760              790,636
15 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×60 0.6/1kV  Mét          914,400            1,005,840
16 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×70 0.6/1kV  Mét        1,035,250            1,138,775
17 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×80 0.6/1kV  Mét        1,226,950            1,349,645
18 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×95 0.6/1kV  Mét        1,445,130            1,589,643
19 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×100 0.6/1kV  Mét        1,522,540            1,674,794
20 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×120 0.6/1kV  Mét        1,815,680            1,997,248
21 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×125 0.6/1kV  Mét        1,926,800            2,119,480
22 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×150 0.6/1kV  Mét        2,231,670            2,454,837
23 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×185 0.6/1kV  Mét        2,795,010            3,074,511
24 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×200 0.6/1kV  Mét        3,030,040            3,333,044
25 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×240 0.6/1kV  Mét        3,656,890            4,022,579
26 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×250 0.6/1kV  Mét        3,835,520            4,219,072
27 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×300 0.6/1kV  Mét        4,592,230            5,051,453
IV

Cáp ngầm hạ thế giáp sợi Nhôm AWA  0.6/1 kV – Ls-Vina

1 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×6 0.6/1kV  Mét            16,280                17,908
2 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×10 0.6/1kV  Mét            23,410                25,751
3 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×16 0.6/1kV  Mét            32,070                35,277
4 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 0.6/1kV  Mét            47,610                52,371
5 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 0.6/1kV  Mét            62,940                69,234
6 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 0.6/1kV  Mét            85,250                93,775
7 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 0.6/1kV  Mét 119,050              130,955
8 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 0.6/1kV  Mét          160,750              176,825
9 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 0.6/1kV  Mét          203,330              223,663
10 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 0.6/1kV  Mét          248,080              272,888
11 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 0.6/1kV  Mét          308,170              338,987
12 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 0.6/1kV  Mét          399,330              439,263
13 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 0.6/1kV  Mét          495,280              544,808
14 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 0.6/1kV  Mét          639,170              703,087
15 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 0.6/1kV  Mét          812,720              893,992
16 Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×630 0.6/1kV  Mét        1,042,120            1,146,332

Ghi chú:

  • Vui lòng liên lạc để được tư vấn và biết thông tin giao hàng, và giá tốt nhất.
  • (VCm): Dây điện mềm bọc nhựa PVC
  • (Vcmo): Dây điện mềm Oval bọc nhựa PVC
  • (VCmt): Dây điện tròn mềm bọc nhựa PVC
  • XLPE: Nhưạ cách điện XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
  • DSTA: Giáp băng sắt: Double Steel Tap Armour
  • AWA: Giáp sợi Nhôm / Aluminum wire Armour
  • DATA: GiÁp băng nhôm / Double Auminum Tape Armour

Tải báo giá cáp hạ thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel theo link sau


5/5 - (50 bình chọn)

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ – XÂY DỰNG KB

Giải pháp trọn gói cho các công trình M&E

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Sẽ cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm tốt, chiết khấu cao. Xem Hồ sơ Năng lực