Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2022, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Bảng giá cáp hạ thế LS VINA chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.

Xem cập nhật : Bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2023

Xem thêm các báo giá cáp điện khác tại link sau:

Báo giá cáp hạ thế LS VINA 2022
Báo giá cáp hạ thế LS VINA 2022

Bảng giá cáp hạ thế LS VINA 2022

Số
TT
Chủng loại sản phẩmĐiện ápĐVT Giá chưa VAT  Giá có VAT 10%
12345 6=(5*10%)
I

Cáp hạ thế 1 Core cách điện XLPE 0.6/1 kV – Ls-Vina

1Cu/XLPE/PVC 1×1.50.6/1kV Mét             7,650                 8,415
2Cu/XLPE/PVC 1×2.50.6/1kV Mét           11,490               12,639
3Cu/XLPE/PVC 1×40.6/1kV Mét           17,290               19,019
4Cu/XLPE/PVC 1×60.6/1kV Mét           24,840               27,324
5Cu/XLPE/PVC 1×80.6/1kV Mét           32,320               35,552
6Cu/XLPE/PVC 1×100.6/1kV Mét           40,280               44,308
7Cu/XLPE/PVC 1×160.6/1kV Mét           59,900               65,890
8Cu/XLPE/PVC 1×250.6/1kV Mét           93,680             103,048
9Cu/XLPE/PVC 1×350.6/1kV Mét         128,620             141,482
10Cu/XLPE/PVC 1×500.6/1kV Mét         173,050             190,355
11Cu/XLPE/PVC 1×700.6/1kV Mét         249,520             274,472
12Cu/XLPE/PVC 1×950.6/1kV Mét         344,890             379,379
13Cu/XLPE/PVC 1×1000.6/1kV Mét         363,600             399,960
14Cu/XLPE/PVC 1×1200.6/1kV Mét         433,920             477,312
15Cu/XLPE/PVC 1×1250.6/1kV Mét         460,750             506,825
16Cu/XLPE/PVC 1×1500.6/1kV Mét         535,250             588,775
17Cu/XLPE/PVC 1×1850.6/1kV Mét         671,860             739,046
18Cu/XLPE/PVC 1×2000.6/1kV Mét         727,950             800,745
19Cu/XLPE/PVC 1×2400.6/1kV Mét         881,190             969,309
20Cu/XLPE/PVC 1×2500.6/1kV         920,180           1,012,198
21Cu/XLPE/PVC 1×3000.6/1kV Mét       1,104,070           1,214,477
22Cu/XLPE/PVC 1×3250.6/1kV Mét       1,173,720           1,291,092
23Cu/XLPE/PVC 1×4000.6/1kV Mét       1,417,200           1,558,920
24Cu/XLPE/PVC 1×5000.6/1kV Mét       1,817,760           1,999,536
25Cu/XLPE/PVC 1×6300.6/1kV Mét       2,349,330           2,584,263
II

Cáp hạ thế 3 Core + 1 core, cách điện XLPE 0.6/1 kV – Ls-Vina

1Cu/XLPE/PVC 3×4+2.50.6/1kV Mét           62,220               68,442
2Cu/XLPE/PVC 3×6+40.6/1kV Mét           90,750               99,825
3Cu/XLPE/PVC 3×10+60.6/1kV Mét         144,910             159,401
4Cu/XLPE/PVC 3×16+100.6/1kV Mét         219,840             241,824
5Cu/XLPE/PVC 3×25+160.6/1kV Mét         342,480             376,728
6Cu/XLPE/PVC 3×35+250.6/1kV Mét         482,700             530,970
7Cu/XLPE/PVC 3×50+350.6/1kV Mét         653,080             718,388
8Cu/XLPE/PVC 3×50+250.6/1kV Mét         617,780             679,558
9Cu/XLPE/PVC 3×70+500.6/1kV Mét         931,170           1,024,287
10Cu/XLPE/PVC 3×70+350.6/1kV Mét         885,310             973,841
11Cu/XLPE/PVC 3×95+500.6/1kV Mét       1,221,630           1,343,793
12Cu/XLPE/PVC 3×95+700.6/1kV Mét       1,298,240           1,428,064
13Cu/XLPE/PVC 3×120+950.6/1kV Mét       1,665,290           1,831,819
14Cu/XLPE/PVC 3×120+700.6/1kV Mét       1,569,430           1,726,373
15Cu/XLPE/PVC 3×150+950.6/1kV Mét       1,975,370           2,172,907
16Cu/XLPE/PVC 3×150+1200.6/1kV Mét       2,065,270           2,271,797
17Cu/XLPE/PVC 3×185+1200.6/1kV Mét       2,481,830           2,730,013
18Cu/XLPE/PVC 3×185+1500.6/1kV Mét       2,583,590           2,841,949
19Cu/XLPE/PVC 3×240+1850.6/1kV Mét       3,360,940           3,697,034
20Cu/XLPE/PVC 3×240+500.6/1kV Mét       2,850,970           3,136,067
21Cu/XLPE/PVC 3×240+1500.6/1kV Mét       3,221,630           3,543,793
22Cu/XLPE/PVC 3×300+1500.6/1kV Mét       3,900,910           4,291,001
23Cu/XLPE/PVC 3×300+1850.6/1kV Mét       4,037,040           4,440,744
24Cu/XLPE/PVC 3×300+2400.6/1kV Mét       4,248,000           4,672,800
25Cu/XLPE/PVC 3×400+2400.6/1kV Mét       5,263,380           5,789,718
26Cu/XLPE/PVC 3×400+3000.6/1kV Mét       5,487,470           6,036,217
III

Cáp ngầm hạ thế 4 Core, giáp thép DSTA,  cách điện 0.6/1 kV – Ls-Vina

1Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x 1.50.6/1kV Mét           36,840               40,524
2Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×2.50.6/1kV Mét           52,950               58,245
3Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×40.6/1kV Mét           77,090               84,799
4Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×60.6/1kV Mét         108,300             119,130
5Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×80.6/1kV Mét         139,160             153,076
6Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×100.6/1kV Mét         171,860             189,046
7Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×140.6/1kV Mét         235,180             258,698
8Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×160.6/1kV Mét         252,580             277,838
9Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×220.6/1kV Mét         348,870             383,757
10Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×250.6/1kV Mét         392,580             431,838
11Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×300.6/1kV Mét         455,290             500,819
12Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x 350.6/1kV Mét         535,680             589,248
13Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×380.6/1kV Mét         581,690             639,859
14Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×500.6/1kV Mét         718,760             790,636
15Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×600.6/1kV Mét         914,400           1,005,840
16Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×700.6/1kV Mét       1,035,250           1,138,775
17Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×800.6/1kV Mét       1,226,950           1,349,645
18Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×950.6/1kV Mét       1,445,130           1,589,643
19Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×1000.6/1kV Mét       1,522,540           1,674,794
20Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×1200.6/1kV Mét       1,815,680           1,997,248
21Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×1250.6/1kV Mét       1,926,800           2,119,480
22Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×1500.6/1kV Mét       2,231,670           2,454,837
23Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×1850.6/1kV Mét       2,795,010           3,074,511
24Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×2000.6/1kV Mét       3,030,040           3,333,044
25Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×2400.6/1kV Mét       3,656,890           4,022,579
26Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×2500.6/1kV Mét       3,835,520           4,219,072
27Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×3000.6/1kV Mét       4,592,230           5,051,453
IV

Cáp ngầm hạ thế giáp sợi Nhôm AWA  0.6/1 kV – Ls-Vina

1Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×60.6/1kV Mét           16,280               17,908
2Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×100.6/1kV Mét           23,410               25,751
3Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×160.6/1kV Mét           32,070               35,277
4Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×250.6/1kV Mét           47,610               52,371
5Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×350.6/1kV Mét           62,940               69,234
6Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500.6/1kV Mét           85,250               93,775
7Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×700.6/1kV Mét119,050             130,955
8Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×950.6/1kV Mét         160,750             176,825
9Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×1200.6/1kV Mét         203,330             223,663
10Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×1500.6/1kV Mét         248,080             272,888
11Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×1850.6/1kV Mét         308,170             338,987
12Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×2400.6/1kV Mét         399,330             439,263
13Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×3000.6/1kV Mét         495,280             544,808
14Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×4000.6/1kV Mét         639,170             703,087
15Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×5000.6/1kV Mét         812,720             893,992
16Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×6300.6/1kV Mét       1,042,120           1,146,332

Ghi chú:

  • Vui lòng liên lạc để được tư vấn và biết thông tin giao hàng, và giá tốt nhất.
  • (VCm): Dây điện mềm bọc nhựa PVC
  • (Vcmo): Dây điện mềm Oval bọc nhựa PVC
  • (VCmt): Dây điện tròn mềm bọc nhựa PVC
  • XLPE: Nhưạ cách điện XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
  • DSTA: Giáp băng sắt: Double Steel Tap Armour
  • AWA: Giáp sợi Nhôm / Aluminum wire Armour
  • DATA: GiÁp băng nhôm / Double Auminum Tape Armour

Tải báo giá cáp hạ thế LS VINA 2022, định dạng PDF Excel theo link sau


5/5 - (50 bình chọn)