Cu 50 sqmm – Đồng trần LS-VINA

    Liên Hệ

    ‘-Dây dẫn sợi đồng rút cứng Ls-vina (Đồng trần) phù hợp với đường tải điện trên không và các mạng phân phối ứng dụng, với yêu cầu độ dẫn điện cao nhất cho mỗi đơn vị diện tích và tỷ lệ sức bền trên trọng lượng cao.

    Mã: '- Danh mục: