AV-50- (7/2.99) -0,6/1KV – CADIVI

Liên Hệ

Cáp điện lực AV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.