Cáp Điện

Cáp Cao Su (8)

Cáp CADIVI (25)

Cáp Đệ Nhất (5)

Cáp Điều Khiển (5)

Cáp LS-VINA (19)

Cáp Năng Lượng Măt Trời (3)

CÁP THỊNH PHÁT (2)

Danh mục sản phẩm

AV-50- (7/2.99) -0,6/1KV – CADIVI

Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 70765-70w

Cáp cao su 2×1 mm2

14,871 13,120

Cáp cao su 2×2.5 mm2

27,824 23,770

Cáp cao su 3×1 mm2

19,861 17,290

Cáp cao su 3×2.5 mm2

37,852 31,730

Cáp cao su 4×1 mm2

25,226 21,870

Cáp cao su 4×2.5 mm2

48,362 40,200

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×1.5 sqmm – IEC 60331

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×2.5 sqmm – IEC 60331

Cáp điều khiển 10X0.5

26,300 23,670

Cáp điều khiển 2X0.5

6,500 5,850

Cáp điều khiển 2X0.75

9,400 8,500

Cáp điều khiển 4X0.5

11,500 10,350

Cáp điều khiển 6X0.5

16,500 14,850

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAPPKABEL 1×4

17,000,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-1.5– 1,5 KV DC

793,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-2.5– 1,5 KV DC

1,092,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-4.0– 1,5 KV DC

1,550,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-6.0– 1,5 KV DC

2,017,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HELUKABEL 1×4

14,500,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HELUKABEL 1×6

19,500,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 sqmm 12/20(24) kV

960,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 sqmm 12/20(24) kV

1,800,000