Cáp Điện

Cáp Cao Su (8)

Cáp CADIVI (25)

Cáp Đệ Nhất (5)

Cáp Điều Khiển (5)

Cáp LS-VINA (19)

Cáp Năng Lượng Măt Trời (3)

CÁP THỊNH PHÁT (2)

Danh mục sản phẩm

AV-50- (7/2.99) -0,6/1KV – CADIVI

Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL30 70765-70w

Cáp cao su 2×1 mm2

13,120

Cáp cao su 2×2.5 mm2

23,770

Cáp cao su 3×1 mm2

17,290

Cáp cao su 3×2.5 mm2

31,730

Cáp cao su 4×1 mm2

21,870

Cáp cao su 4×2.5 mm2

40,200

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×1.5 sqmm – IEC 60331

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×2.5 sqmm – IEC 60331

Cáp điều khiển 10X0.5

16,900

Cáp điều khiển 2X0.5

4,200

Cáp điều khiển 2X0.75

6,200

Cáp điều khiển 4X0.5

7,600

Cáp điều khiển 6X0.5

10,600

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LAPPKABEL 1×4

17,000,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-1.5– 1,5 KV DC

793,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-2.5– 1,5 KV DC

1,092,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-4.0– 1,5 KV DC

1,550,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-6.0– 1,5 KV DC

2,017,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HELUKABEL 1×4

14,500,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HELUKABEL 1×6

19,500,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 sqmm 12/20(24) kV

960,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 sqmm 12/20(24) kV

1,800,000