Cáp Điện

Cáp CADIVI (25)

Cáp Đệ Nhất (5)

Cáp LS-VINA (19)

Danh mục sản phẩm

AV-50- (7/2.99) -0,6/1KV – CADIVI

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×1.5 sqmm – IEC 60331

Cáp chống cháy LS-VINA Cu/XLPE /Fr-PVC 2×2.5 sqmm – IEC 60331

32,500

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-1.5– 1,5 KV DC

894,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-2.5– 1,5 KV DC

1,253,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-4.0– 1,5 KV DC

1,688,000

CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI H1Z2Z2-K-6.0– 1,5 KV DC

2,410,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 sqmm 12/20(24) kV

1,010,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 sqmm 12/20(24) kV

1,600,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 sqmm 12/20(24) kV

495,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 sqmm 12/20(24) kV

680,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 sqmm 12/20(24) kV

840,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/Sehh/DSTA/PVC 3×50 sqmm 12/20(24) kV

800,000

Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/Sehh/DSTA/PVC 3×70 sqmm 12/20(24) kV

1,000,000

CÁP TRUNG THẾ CADIVI

Cu 50 sqmm – Đồng trần LS-VINA

95,000

Cu/PVC/PVC 3×1.5 sqmm – LS-VINA

15,500

Cu/XLPE/LSHF 2×1.5 sqmm – IEC 60332-1 LS-VINA

12,750

Cu/XLPE/PVC 240- 0.6-1(1.2)KV

560,000

Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC 300 sqmm-12-20(24)KV

805,000

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 sqmm 12/20(24) kV – LS-VINA

1,600,000

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70+50qmm – 0.6-1(1.2)KV – LS-VINA

625,000

CVV 3×6 -0,6/1 kV – Cáp Điện CADIVI

48,400

CVV 4X50- 0.6/1KV – TATUN ĐỆ NHẤT

439,740