Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Cáp ngầm trung thế Ls Vina Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×50

Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh)