Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022, định dạng PDF Excel

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022, hỗ trợ tải (download) định dạng file PDF và Excel. Bảng giá cáp ruột nhôm Cadisun 2022 chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.

Xem thêm các báo giá cáp điện khác tại link sau:

Bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022, định dạng PDF Excel
Bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022, định dạng PDF Excel

Bảng giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022

Tải báo giá cáp nhôm cuối trang

STT TÊN SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ CÓ VAT

NHÔM TRẦN CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM : A

1 Dây Cadisun A 10 166.173
2 Dây Cadisun A 16 159.098
3 Dây Cadisun A 25 155.214
4 Dây Cadisun A 35 150.989
5 Dây Cadisun A 50 149.445
6 Dây Cadisun A 70 148.714
7 Dây Cadisun A 95 148.251
8 Dây Cadisun A 120 148.882
9 Dây Cadisun A 150 148.725
10 Dây Cadisun A 185 149.267
11 Dây Cadisun A 240 148.269
12 Dây Cadisun A 300 148.416
13 Dây Cadisun A 400 148.395

NHÔM TRẦN LÕI THÉP CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM : AS

1 Dây Cadisun As 10/1.8 132.540
2 Dây Cadisun As 16/2.7 128.793
3 Dây Cadisun As 25/4.2 126.355
4 Dây Cadisun As 35/6.2 121.518
5 Dây Cadisun As 50/8.0 120.822
6 Dây Cadisun As 70/11 120.423
7 Dây Cadisun As 70/72 95.128
8 Dây Cadisun As 95/16 120.321
9 Dây Cadisun As 95/141 93.518
10 Dây Cadisun As 120/19 125.447
11 Dây Cadisun As 120/27 118.303
12 Dây Cadisun As 150/19 128.934
13 Dây Cadisun As 150/24 124.280
14 Dây Cadisun As 150/34 115.442
15 Dây Cadisun As 185/24 127.345
16 Dây Cadisun As 185/29 124.538
17 Dây Cadisun As 185/43 117.276
18 Dây Cadisun As 185/128 99.105
19 Dây Cadisun As 240/32 127.069
20 Dây Cadisun As 240/39 121.223
21 Dây Cadisun As 240/56 116.702
22 Dây Cadisun As 300/39 125.058
23 Dây Cadisun As 300/48 126.804
24 Dây Cadisun As 300/66 118.959
25 Dây Cadisun As 300/67 116.139
26 Dây Cadisun As 300/204 94.578
27 Dây Cadisun As 330/30 135.254
28 Dây Cadisun As 330/43 128.906
29 Dây Cadisun As 400/18 141.026
30 Dây Cadisun As 400/51 126.366
31 Dây Cadisun As 400/64 123.131
32 Dây Cadisun As 400/93 119.124

CÁP NHÔM CADISUN ĐƠN BỌC, CÁCH ĐIỆN PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: AL/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun AV 1×16 (V-75) 8.992
2 Dây Cadisun AV 1×25 (V-75) 13.329
3 Dây Cadisun AV 1×35 (V-75) 17.643
4 Dây Cadisun AV 1×50 (V-75) 24.132
5 Dây Cadisun AV 1×70 (V-75) 33.604
6 Dây Cadisun AV 1×95 (V-75) 45.920
7 Dây Cadisun AV 1×120 (V-75) 57.111
8 Dây Cadisun AV 1×150 (V-75) 70.596
9 Dây Cadisun AV 1×185 (V-75) 87.485
10 Dây Cadisun AV 1×240 (V-75) 112.614
11 Dây Cadisun AV 1×300 (V-75) 139.564
12 Dây Cadisun AV 1×400 (V-75) 184.380
13 Dây Cadisun AV 1×500 (V-75) 226.543
14 Dây Cadisun AV 1×630 (V-75) 282.447

CÁP NHÔM ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE CADISUN, VỎ BỌC PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun AXV 10 9.204
2 Dây Cadisun AXV 16 11.780
3 Dây Cadisun AXV 25 16.940
4 Dây Cadisun AXV 35 21.206
5 Dây Cadisun AXV 50 27.712
6 Dây Cadisun AXV 70 37.960
7 Dây Cadisun AXV 95 50.325
8 Dây Cadisun AXV 120 62.271
9 Dây Cadisun AXV 150 76.866
10 Dây Cadisun AXV 185 94.010
11 Dây Cadisun AXV 240 120.458
12 Dây Cadisun AXV 300 147.049
13 Dây Cadisun AXV 400 193.331
14 Dây Cadisun AXV 500 237.040

CÁP NHÔM 4 RUỘT CADISUN, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun AXV 4×10 35.866
2 Dây Cadisun AXV 4×16 48.274
3 Dây Cadisun AXV 4×25 68.090
4 Dây Cadisun AXV 4×35 86.292
5 Dây Cadisun AXV 4×50 113.706
6 Dây Cadisun AXV 4×70 159.206
7 Dây Cadisun AXV 4×95 210.600
8 Dây Cadisun AXV 4×120 261.305
9 Dây Cadisun AXV 4×150 321.280
10 Dây Cadisun AXV 4×185 394.849
11 Dây Cadisun AXV 4×240 503.179
12 Dây Cadisun AXV 4×300 621.166
13 Dây Cadisun AXV 4×400 823.844
14 Dây Cadisun AXV 4×500 1.011.964

CÁP NHÔM NGẦM 4 RUỘTCADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun ADSTA 4×16 67.261
2 Dây Cadisun ADSTA 4×25 90.529
3 Dây Cadisun ADSTA 4×35 111.472
4 Dây Cadisun ADSTA 4×50 144.622
5 Dây Cadisun ADSTA 4×70 217.840
6 Dây Cadisun ADSTA 4×95 276.655
7 Dây Cadisun ADSTA 4×120 339.816
8 Dây Cadisun ADSTA 4×150 409.760
9 Dây Cadisun ADSTA 4×185 493.506
10 Dây Cadisun ADSTA 4×240 618.347
11 Dây Cadisun ADSTA 4×300 743.315

CÁP CADISUN NHÔM NGẦM 4 RUỘT(1 LÕI TRUNG TÍNH) – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun ADSTA 3×16+1×10 63.263
2 Dây Cadisun ADSTA 3×25+1×16 83.908
3 Dây Cadisun ADSTA 3×35+1×16 98.552
4 Dây Cadisun ADSTA 3×35+1×25 106.004
5 Dây Cadisun ADSTA 3×50+1×25 127.894
6 Dây Cadisun ADSTA 3×50+1×35 136.482
7 Dây Cadisun ADSTA 3×70+1×35 197.599
8 Dây Cadisun ADSTA 3×70+1×50 206.122
9 Dây Cadisun ADSTA 3×95+1×50 249.191
10 Dây Cadisun ADSTA 3×95+1×70 261.889
11 Dây Cadisun ADSTA 3×120+1×70 309.382
12 Dây Cadisun ADSTA 3×120+1×95 325.585
13 Dây Cadisun ADSTA 3×150+1×70 361.947
14 Dây Cadisun ADSTA 3×150+1×95 375.570
15 Dây Cadisun ADSTA 3×150+1×120 392.191
16 Dây Cadisun ADSTA 3×185+1×95 436.815
17 Dây Cadisun ADSTA 3×185+1×120 457.614
18 Dây Cadisun ADSTA 3×185+1×150 473.974
19 Dây Cadisun ADSTA 3×240+1×120 545.142
20 Dây Cadisun ADSTA 3×240+1×150 564.231
21 Dây Cadisun ADSTA 3×240+1×185 583.205
22 Dây Cadisun ADSTA 3×300+1×150 661.960
23 Dây Cadisun ADSTA 3×300+1×185 684.695
24 Dây Cadisun ADSTA 3×300+1×240 715.019
25 Dây Cadisun ADSTA 3×400+1×240 877.010
26 Dây Cadisun ADSTA 3×400+1×300 914.668

CÁP NHÔM CADISUN LÕI THÉP BỌC CÁCH ĐIỆN PVC – QUY CÁCH SẢN PHẨM: As/PVC- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun AsV 16/2.7 11.591
2 Dây Cadisun AsV 25/4.2 17.464
3 Dây Cadisun AsV 35/6.2 23.674
4 Dây Cadisun AsV 50/8.0 30.780
5 Dây Cadisun AsV 70/11 41.646
6 Dây Cadisun AsV 95/16 57.997
7 Dây Cadisun AsV 120/19 69.772
8 Dây Cadisun AsV 120/27 72.356
9 Dây Cadisun AsV 150/19 84.652
10 Dây Cadisun AsV 150/24 87.938
11 Dây Cadisun AsV 150/34 92.854
12 Dây Cadisun AsV 185/29 105.706
13 Dây Cadisun AsV 185/43 114.354
14 Dây Cadisun AsV 240/32 137.381
15 Dây Cadisun AsV 240/56 148.378
16 Dây Cadisun AsV 300/39 168.596

CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 2 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun ABC 2×16 19.461
2 Dây Cadisun ABC 2×25 27.166
3 Dây Cadisun ABC 2×35 35.285
4 Dây Cadisun ABC 2×50 48.150
5 Dây Cadisun ABC 2×70 66.748
6 Dây Cadisun ABC 2×95 90.939
7 Dây Cadisun ABC 2×120 112.110
8 Dây Cadisun ABC 2×150 137.022
9 Dây Cadisun ABC 2×185 170.532
10 Dây Cadisun ABC 2×240 216.954

CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 3 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun ABC 3×16 28.543
2 Dây Cadisun ABC 3×25 40.278
3 Dây Cadisun ABC 3×35 51.989
4 Dây Cadisun ABC 3×50 71.026
5 Dây Cadisun ABC 3×70 98.724
6 Dây Cadisun ABC 3×95 134.652
7 Dây Cadisun ABC 3×120 167.612
8 Dây Cadisun ABC 3×150 204.920
9 Dây Cadisun ABC 3×185 252.735
10 Dây Cadisun ABC 3×240 325.639

CÁP NHÔM BỆN ÉP VẶN XOẮN 3 RUỘT CADISUN – QUY CÁCH SẢN PHẨM: Al/XLPE- ĐIỆN ÁP SỬ DỤNG 0.6/1kV

1 Dây Cadisun ABC 4×16 37.470
2 Dây Cadisun ABC 4×25 53.196
3 Dây Cadisun ABC 4×35 69.389
4 Dây Cadisun ABC 4×50 94.633
5 Dây Cadisun ABC 4×70 131.613
6 Dây Cadisun ABC 4×95 179.578
7 Dây Cadisun ABC 4×120 222.454
8 Dây Cadisun ABC 4×150 272.021
9 Dây Cadisun ABC 4×185 336.720
10 Dây Cadisun ABC 4×240 432.629

Quý khách hàng có nhu cầu bảng giá cáp ruột nhôm Cadisun 2022 cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:

Tải báo giá dây cáp ruột nhôm Cadisun 2022, định dạng file PDF & Excel theo link sau

Tải báo giá dây cáp ruột nhôm Cadisun Excel

Tải báo giá dây cáp ruột nhôm Cadisun PDF

 

5/5 - (59 bình chọn)

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ – XÂY DỰNG KB

Giải pháp trọn gói cho các công trình M&E

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Sẽ cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm tốt, chiết khấu cao. Xem Hồ sơ Năng lực