Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Cửa hàng điện Quận 9, Quận 2, Thủ Đức, TP HCM

CỬA HÀNG ĐIỆN QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

Khu vực Quận 9 xây dựng cở sở hạ tầng ngày phát triển nơi dân cư ngày càng đông, nơi tập trung hàng trăm các dự án lớn như:

Các dự án của Vincity (Vin Granpark) rộng 271.8 Hecta,

Nằm trên các trục đường chính:

 • Vành đai 3
 • Nguyễn Xiển
 • Nguyễn Văn Tăng
 • Phước Thiện

Khu Đông Tăng Long, Khu rộng 160 Hecta

 • Nằm cạnh cácđường chính
 • Vành đại 3 (120 m)
 • Ngyễn Duy Trinh (30m)
 • Lã Xuân Oai (40m)
 • Liên Phường (60m)

Khu công nghệ cao Q9

Cùng loạt các Các dự án của Khang Điền như Rio Vista, Rucasta, Park Reverside, Villa Park, các dự án của Hưng Thịnh và hàng loạt dự án lớn nhỏ khác như: Valencia, Houseusneo của EZland…

Để đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh chóng, tiện lợi và ngày ngày càng tăng của các khách hàng. Chúng tôi Công ty KB ELECTRIC mở rộng mạng lưới phân phối khắp các quận huyện TP. HCM đặc biệt chúng tôi mở kho và Showroom tại 1536 Nguyễn Duy Trinh, để phục vụ sỉ lẻ khu vực đông Sài Gòn Quận 2 và Quận 9.

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

Cadivi khu vực quận 9, Cadivi Đỗ Xuân Hợp, Cadivi khu vực Vincity, Cadivi khu vực VinGranPark, Cadivi khu vực Công Nghệ Cao, Cadivi Đông Tăng Long, Cadivi Vòng Xoay Phú Hữu, Cadivi Quận 2, Cadivi Nguyễn Duy Trinh, Cadivi Lã Xuân Oai, Cadivi Nguyễn Văn Tăng, Cadivi Nguyễn Xiển, Cadivi Tam Đa, Cadivi Lò Lu, Cadivi Liên Phường, Cadivi Man Thiện, Cadivi Lê Văn Việt…

 

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM
CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

Của hàng đèn trang trí khu vực quận 9, Của hàng đèn trang trí khu vực Vincity, Của hàng đèn trang trí khu vực VinGrandPark, Cửa hàng đèn trang trí khu vực Công Nghệ Cao, Của hàng đèn trang trí khu vực Đông Tăng Long, Cửa hàng đèn trang trí Vòng Xoay Phú Hữu, Của hàng đèn trang trí Quận 2, Của hàng đèn trang trí Nguyễn Duy Trinh, Của hàng đèn trang trí Lã Xuân Oai, Của hàng đèn trang trí Nguyễn Văn Tăng, Của hàng đèn trang trí Nguyễn Xiển, Của hàng đèn trang trí Của hàng đèn trang trí Tam Đa, Của hàng đèn trang trí Lò Lu, Của hàng đèn trang trí Liên Phường, Của hàng đèn trang trí Man Thiện, Cửa hàng đèn trang trí Lê Văn Việt, Của hàng đèn trang trí Đỗ Xuân Hợp…

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

 

Của hàng điện khu vực quận 9, Của hàng điện Vòng Xoay Phú Hữu, Cửa hàng điện Khu vực Đông Tăng Long, Cửa hàng điện Vincity, Cửa hàng điện Công Nghệ Cao, Của hàng điện VinGrand Park, Của hàng điện Quận 2, Của hàng điện Nguyễn Duy Trinh, Của hàng điện Lã Xuân Oai, Của hàng điện Nguyễn Văn Tăng, Của hàng điện Nguyễn Xiển, Của hàng điện Tam Đa, Của hàng điện Lò Lu, Của hàng điện Liên Phường, Của hàng điện Man Thiện, Của hàng điện Lê Văn Việt, Cửa hàng điện Đỗ Xuân Hợp…

 

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCMCỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

Khách hàng khu vực này vui lòng liên lạc với số điện thoại sau để được phục vụ tốt nhất:

Hotline: Ms Diễm 033.92.99.777

Khách hàng dự án: Ms Linh 0934.40.80.90

Khu vực Quận 9 xây dựng cở sở hạ tầng ngày phát triển nơi dân cư ngày càng đông, nơi tập trung hàng trăm các dự án lớn như:

Các dự án của Vincity (Vin Granpark) rộng 271.8 Hecta,

Nằm trên các trục đường chính:

 • Vành đai 3
 • Nguyễn Xiển
 • Nguyễn Văn Tăng
 • Phước Thiện

Khu Đông Tăng Long, Khu rộng 160 Hecta

 • Nằm cạnh cácđường chính
 • Vành đại 3 (120 m)
 • Ngyễn Duy Trinh (30m)
 • Lã Xuân Oai (40m)
 • Liên Phường (60m)

Khu công nghệ cao Q9

Cùng loạt các Các dự án của Khang Điền như Rio Vista, Rucasta, Park Reverside, Villa Park, các dự án của Hưng Thịnh và hàng loạt dự án lớn nhỏ khác như: Valencia, Houseusneo của EZland…

Để đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh chóng, tiện lợi và ngày ngày càng tăng của các khách hàng. Chúng tôi Công ty KB ELECTRIC mở rộng mạng lưới phân phối khắp các quận huyện TP. HCM đặc biệt chúng tôi mở kho và Showroom tại 1536 Nguyễn Duy Trinh, để phục vụ sỉ lẻ khu vực đông Sài Gòn Quận 2 và Quận 9.

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM
CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

ĐẠI LÝ DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO QUẬN 9 TPHCM

Cadivi khu vực quận 9, Cadivi Đỗ Xuân Hợp, Cadivi khu vực Vincity, Cadivi khu vực VinGranPark, Cadivi khu vực Công Nghệ Cao, Cadivi Đông Tăng Long, Cadivi Vòng Xoay Phú Hữu, Cadivi Quận 2, Cadivi Nguyễn Duy Trinh, Cadivi Lã Xuân Oai, Cadivi Nguyễn Văn Tăng, Cadivi Nguyễn Xiển, Cadivi Tam Đa, Cadivi Lò Lu, Cadivi Liên Phường, Cadivi Man Thiện, Cadivi Lê Văn Việt…

Của hàng đèn trang trí khu vực quận 9, Của hàng đèn trang trí khu vực Vincity, Của hàng đèn trang trí khu vực VinGrandPark, Cửa hàng đèn trang trí khu vực Công Nghệ Cao, Của hàng đèn trang trí khu vực Đông Tăng Long, Cửa hàng đèn trang trí Vòng Xoay Phú Hữu, Của hàng đèn trang trí Quận 2, Của hàng đèn trang trí Nguyễn Duy Trinh, Của hàng đèn trang trí Lã Xuân Oai, Của hàng đèn trang trí Nguyễn Văn Tăng, Của hàng đèn trang trí Nguyễn Xiển, Của hàng đèn trang trí Của hàng đèn trang trí Tam Đa, Của hàng đèn trang trí Lò Lu, Của hàng đèn trang trí Liên Phường, Của hàng đèn trang trí Man Thiện, Cửa hàng đèn trang trí Lê Văn Việt, Của hàng đèn trang trí Đỗ Xuân Hợp…

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM
CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM
CỬA HÀNG ĐIỆN QUẬN 9
CỬA HÀNG ĐIỆN QUẬN 9

 

Của hàng điện khu vực quận 9, Của hàng điện Vòng Xoay Phú Hữu, Cửa hàng điện Khu vực Đông Tăng Long, Cửa hàng điện Vincity, Cửa hàng điện Công Nghệ Cao, Của hàng điện VinGrand Park, Của hàng điện Quận 2, Của hàng điện Nguyễn Duy Trinh, Của hàng điện Lã Xuân Oai, Của hàng điện Nguyễn Văn Tăng, Của hàng điện Nguyễn Xiển, Của hàng điện Tam Đa, Của hàng điện Lò Lu, Của hàng điện Liên Phường, Của hàng điện Man Thiện, Của hàng điện Lê Văn Việt, Cửa hàng điện Đỗ Xuân Hợp…

 

CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM
CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM
CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM
CỬA HÀNG ĐIỆN KHU VỤC QUẬN 9 , QUẬN 2 , THỦ ĐỨC TPHCM

Khách hàng khu vực này vui lòng liên lạc với số điện thoại sau để được phục vụ tốt nhất:

ĐT: Ms Diễm 033.92.99.777

Khách hàng dự án: Ms Linh 0934.40.80.90

Bình chọn post