Chat Zalo
Chat Facebook
0934 40 80 90
033 929 9777

Cáp điều khiển không lưới và có lưới chống nhiễu Sangjin

Mua cáp điều khiển Sangjin ở đâu có giá tốt? Có những loại cáp điều khiển Sangjin nào?

KB Electric là đại lý cung cấp các loại cáp điều khiển cho thị trường phía Nam với giá cạnh tranh và dịch vụ uy tín nhất. Cáp điều khiển Sangjin được KB Electric phân phối gồm có 2 dòng sản phẩm gồm: cáp điều khiển không lưới và cáp điều khiển có lưới chống nhiễu  với quy cách dây từ 2 đến 30 lõi, tiết diện từ 0.5 – 2.5mm2.

Cáp điều khiển Sangjin là hàng nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và chúng tôi có CO, Test Report đầy đủ kèm theo khi giao hàng.

 1. Cáp điều khiển Sangjin không lưới gồm các loại dây từ 2 core đến 30 core như sau:

Cáp điều khiển Sangjin 2 core

 •  2 lõi: đen + trắng
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 3 core

 •  3 lõi: đen + trắng + xanh lá
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 4 core

 •  4 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 5 core

 •  5 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ + xanh dương
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 6 core

 •  6 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ + xanh dương + vàng
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 7 core

 • 7 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ + xanh dương + vàng + nâu
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 8 core

 •  8 lõi: lõi màu trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 10C

 •  10 lõi: lõi màu trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 12C

 •  12 lõi: lõi màu trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 • 0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 16C

 •  16 lõi: lõi màu trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 20C

 •  20 lõi: lõi màu trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 • 0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 24C

 •  24 lõi: lõi màu trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 30C

 •  30 lõi: lõi màu trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC (không chống nhiễu)
 •  0.3/0.5kv

Xem thêm bảng giá cáp điều khiển không lưới Sangjin

 1. Cáp điều khiển Sangjin RVVP: có lưới chống nhiễu

 

cap dieu khien sangjin

Cáp điều khiển Sangjin 2C – Shield chống nhiểu

 •  2 lõi: đen + trắng
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 3C – Shield chống nhiểu

 •  3 lõi: đen + trắng + xanh lá
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 4C – Shield chống nhiểu

 •  4 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2 – 2.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 5C – Shield chống nhiểu

 •  5 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ – xanh dương
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 6C – Shield chống nhiểu

 •  6 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ – xanh dương + vàng
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 7C – Shield chống nhiểu

 •  7 lõi: đen + trắng + xanh lá + đỏ – xanh dương + vàng + nâu
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 8C – Shield chống nhiểu

 •  8 lõi: lõi trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 10C – Shield chống nhiểu

 •  10 lõi: lõi trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 12C – Shield chống nhiểu

 •  12 lõi: lõi trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 16C – Shield chống nhiểu

 •  16 lõi: lõi trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 20C – Shield chống nhiểu

 •  20 lõi: lõi trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 24C – Shield chống nhiểu

 •  24 lõi: lõi trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2 – 1.5mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Cáp điều khiển Sangjin 30C – Shield chống nhiểu

 •  30 lõi: lõi trắng, có đánh số thứ tự trên từng lõi
 •  Tiết diện: 0.5mm2 – 0.75mm2 – 1.25mm2
 •  Cấu tạo: CU/PVC/PVC – SC
 •  Có chống nhiễu: foil AL + lưới đồng đan
 •  0.3/0.5kV

Xem thêm

Bảng giá cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Sangjin

Phân loại cáp điều khiển 

 

 - Cty KB ELECTRIC 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp vật tư ngành M&E như: Cáp điện, Đèn chiếu sáng vật tư Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trên 10 năm kinh doanh, chúng tôi hiểu rõ ưu nhược điểm thương hiệu Cáp điện, Thiết bị điện, Đèn… để tư vấn và đưa giải pháp tốt nhất cho khách hàng.Qui trình tư vấn chuyên nghiệp, nhân viên nhiệt tình.

CAM KẾT:

Đầy đủ giấy tờ như trong hợp đồng. Đầy COCQ, Biên bản Thí nghiệm của Nhà máy

Đầy đủ hóa đơn, Bảo hành từ 12 tháng – 60 tháng  tùy theo loại hàng hóa…

Giao hàng nhanh chóng và an toàn khắp toàn quốc.

ĐẶC BIỆT: 

Luôn Stock hàng sẵn để đáp ứng cho các Trạm điện trung thế nhỏ, ngắn hoặc có nhu cầu cần gấp

Đa dạng các loại cáp điện tùy theo nhu cầu sử dụng

Là đại lý nhập khẩu của một số Hãng cáp điện, Đèn Led uy tin → giá cạnh tranh, chất lượng đúng cam kết

Chinh sach 1 0934.40.80.90

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.