Tag Archives: CVV – 300/500 V CÁP ĐIỆN LỰC

CVV – 300/500 V

CVV – 300/500 V CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC TỔNG QUAN Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 300/500 V, lắp đặt cố định. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6610-4/ IEC 60227-4 • TCVN 6612/ IEC 60228 NHẬN BIẾT LÕI Bằng màu […]