Tag Archives: CVV 0.6/1KV – TATUN ĐỆ NHẤT

CVV 0.6/1KV – TATUN ĐỆ NHẤT

Công dụng: cáp điện lực 1 đến 4 lõi, ruột đồng cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp. Cấp điện áp 0.6/1 KV, tần số 50 Hz, lắp đặt cố định. Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70oC Nhiệt độ […]