Tag Archives: CÁP NHÔM VẶN XOẮN ABC

CÁP NHÔM VẶN XOẮN ABC

CÁP NHÔM VẶN XOẮN ABC HẠ THẾ, CÁCH ĐIỆN XLPE CÁP NHÔM VẶN XOẮN ABC  Viết tắt của cụm từ Tiếng Anh 0.6/1(1.2)KV, ALUMINUM CONDUCTOR, XLPE INSALATED, AERIAL BUNDLED CABLES   TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG CỦA CÁP NHÔM VẶN XOẮN ABC AS/NZS 3560.1:2000; TCVN 6447 CÂU TRÚC VÀ VẬT LIỆU  Lõi dẫn : Sợi nhôm […]