Tag Archives: CÁP HẠ THẾ LS-VINA

CÁP HẠ THẾ LS-VINA

Tiêu chuẩn sản xuất: Tất cả các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế của IEC, AS/ZNS, BS, ICEA, TCVN hoặc một số tiêu chuẩn khác. – IEC 62067 (ABOVE 150KV)Lõi dẫn: Vật liệu lõi dẫn thường là Đồng hoặc Nhôm bện nén tròn hoặc kiểu nén Segments phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế […]