Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2024

KBElectric xin gởi đến quý khách hàng bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2024, hỗ trợ tải (download) định dạng PDF Excel. Báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách có nhu cầu báo giá cùng các chính sách chiết khấu, giao hàng… xin vui lòng liên hệ Hotline KB để được hỗ trợ.

Thông tin bảng giá


Bảng báo giá cáp chống cháy LS VINA 2024

 

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp ĐVT  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
I

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/Fr-PVC Cables 0.6/1kV – Chống bén cháy theo IEC 332-1

1 Dây Cu/Fr-PVC 1.5 sqmm 0.6/1kV  Mét              5,340                  5,874
2 Dây Cu/Fr-PVC 2 sqmm 0.6/1kV  Mét              6,840                  7,524
3 Dây Cu/Fr-PVC 2.5 sqmm 0.6/1kV  Mét              8,320                  9,152
4 Dây Cu/Fr-PVC 3.5 sqmm 0.6/1kV  Mét            11,900                13,090
5 Dây Cu/Fr-PVC 4 sqmm 0.6/1kV  Mét            13,290                14,619
6 Dây Cu/Fr-PVC 5.5 sqmm 0.6/1kV  Mét            17,880                19,668
7 Dây Cu/Fr-PVC 6 sqmm 0.6/1kV  Mét            19,210                21,131
8 Dây Cu/Fr-PVC 8 sqmm 0.6/1kV  Mét            25,070                27,577
9 Dây Cu/Fr-PVC 10 sqmm 0.6/1kV  Mét            31,280                34,408
10 Dây Cu/Fr-PVC 14 sqmm 0.6/1kV  Mét            41,450                45,595
11 Dây Cu/Fr-PVC 16 sqmm 0.6/1kV  Mét            46,590                51,249
12 Dây Cu/Fr-PVC 22 sqmm 0.6/1kV  Mét            65,010                71,511
13 Dây Cu/Fr-PVC 25 sqmm 0.6/1kV  Mét            73,370                80,707
14 Dây Cu/Fr-PVC 30 sqmm 0.6/1kV  Mét            85,240                93,764
15 Dây Cu/Fr-PVC 35 sqmm 0.6/1kV  Mét          100,650              110,715
16 Dây Cu/Fr-PVC 38 sqmm 0.6/1kV  Mét          109,430              120,373
17 Dây Cu/Fr-PVC 50 sqmm 0.6/1kV  Mét          136,170              149,787
18 Dây Cu/Fr-PVC 60 sqmm 0.6/1kV  Mét          172,660              189,926
19 Dây Cu/Fr-PVC 70 sqmm 0.6/1kV  Mét          195,680              215,248
20 Dây Cu/Fr-PVC 80 sqmm 0.6/1kV          228,420              251,262
21 Dây Cu/Fr-PVC 95 sqmm 0.6/1kV  Mét          271,180              298,298
22 Dây Cu/Fr-PVC 100 sqmm 0.6/1kV  Mét          285,910              314,501
23 Dây Cu/Fr-PVC 120 sqmm 0.6/1kV  Mét          340,410              374,451
24 Dây Cu/Fr-PVC 125 sqmm 0.6/1kV  Mét          361,380              397,518
25 Dây Cu/Fr-PVC 150 sqmm 0.6/1kV  Mét          420,170              462,187
26 Dây Cu/Fr-PVC 185 sqmm          527,790
27 Dây Cu/Fr-PVC 200 sqmm 0.6/1kV  Mét          571,320              628,452
28 Dây Cu/Fr-PVC 240 sqmm 0.6/1kV  Mét          692,460              761,706
29 Dây Cu/Fr-PVC 250 sqmm 0.6/1kV  Mét          723,140              795,454
30 Dây Cu/Fr-PVC300 sqmm 0.6/1kV  Mét          867,930              954,723
31 Dây Cu/Fr-PVC 325 sqmm 0.6/1kV  Mét          922,570            1,014,827
32 Dây Cu/Fr-PVC 400 sqmm 0.6/1kV  Mét        1,113,480            1,224,828
33 Dây Cu/Fr-PVC 500 sqmm 0.6/1kV  Mét        1,427,330            1,570,063
34 Dây Cu/Fr-PVC 630 sqmm 0.6/1kV  Mét        1,839,210            2,023,131

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/PVC/Fr-PVC  2x Cables  0.6/1kV – Chống bén cháy theo IEC 332-1

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1 0.6/1kV  Mét            13,380                14,718
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1.25 0.6/1kV  Mét            14,070                15,477
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×1.5 0.6/1kV  Mét            16,910                18,601
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2 0.6/1kV  Mét            20,200                22,220
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×2.5 0.6/1kV  Mét            23,430                25,773
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×3.5 0.6/1kV  Mét            31,530                34,683
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×4 0.6/1kV  Mét            34,430                37,873
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×5.5 0.6/1kV  Mét            44,360                48,796
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×6 0.6/1kV  Mét            47,210                51,931
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×7 0.6/1kV  Mét            53,910                59,301
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×8 0.6/1kV  Mét            59,520                65,472
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×10 0.6/1kV  Mét            72,780                80,058
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×11 0.6/1kV  Mét            69,710                76,681
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×14 0.6/1kV  Mét            93,930              103,323
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×16 0.6/1kV  Mét          104,540              114,994
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×22 0.6/1kV  Mét          142,880              157,168
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×25 0.6/1kV  Mét          160,370              176,407
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×35 0.6/1kV  Mét          216,840              238,524
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×38 0.6/1kV  Mét          236,400              260,040
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×50 0.6/1kV  Mét          293,380              322,718
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×60 0.6/1kV  Mét          368,310              405,141
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC2x70 0.6/1kV  Mét          418,200              460,020
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×80 0.6/1kV  Mét          485,450              533,995
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×95 0.6/1kV  Mét          574,900              632,390
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×100 0.6/1kV  Mét          605,210              665,731
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×120 0.6/1kV  Mét          719,490              791,439
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×125 0.6/1kV  Mét          762,640              838,904
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×150 0.6/1kV  Mét          884,530              972,983
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×185 0.6/1kV  Mét        1,110,090            1,221,099
30 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×200 0.6/1kV  Mét        1,201,100            1,321,210
31 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×240 0.6/1kV  Mét        1,449,550            1,594,505
32 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×250 0.6/1kV  Mét        1,523,730            1,676,103
33 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×300 0.6/1kV  Mét        1,815,170            1,996,687
34 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 2×400 0.6/1kV  Mét        2,323,590            2,555,949

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/PVC/Fr-PVC  3x Cables  Chống bén cháy theo IEC 332-1

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1 0.6/1kV  Mét            17,270                18,997
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1.25 0.6/1kV  Mét            18,230                20,053
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×1.5 0.6/1kV  Mét            21,920                24,112
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2 0.6/1kV  Mét            26,720                29,392
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×2.5 0.6/1kV  Mét            31,420                34,562
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×3.5 0.6/1kV  Mét            43,040                47,344
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×4 0.6/1kV  Mét            47,300                52,030
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×5.5 0.6/1kV  Mét            61,520                67,672
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×6 0.6/1kV  Mét            65,680                72,248
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×7            75,570
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×8 0.6/1kV  Mét            83,820                92,202
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×10 0.6/1kV  Mét          124,820              137,302
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×11 0.6/1kV  Mét            99,020              108,922
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×14 0.6/1kV  Mét          134,500              147,950
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×16 0.6/1kV  Mét          150,240              165,264
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×22 0.6/1kV  Mét          207,040              227,744
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×25 0.6/1kV  Mét          232,630              255,893
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×30 0.6/1kV  Mét          270,500              297,550
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×35 0.6/1kV  Mét          350,210              385,231
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×38 0.6/1kV  Mét          346,030              380,633
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50 0.6/1kV  Mét          427,010              469,711
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×60 0.6/1kV  Mét          540,690              594,759
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70 0.6/1kV  Mét          611,180              672,298
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×80 0.6/1kV  Mét          713,660              785,026
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95 0.6/1kV  Mét          846,040              930,644
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×100 0.6/1kV  Mét          891,090              980,199
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120 0.6/1kV  Mét        1,058,760            1,164,636
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×125 0.6/1kV  Mét        1,123,080            1,235,388
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150 0.6/1kV  Mét        1,304,070            1,434,477
30 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185 0.6/1kV  Mét        1,636,640            1,800,304
31 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×200 0.6/1kV  Mét        1,769,650            1,946,615
32 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240 0.6/1kV  Mét        2,142,610            2,356,871
33 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×250 0.6/1kV  Mét        2,246,450            2,471,095
34 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300 0.6/1kV  Mét        2,678,810            2,946,691
35 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400 0.6/1kV  Mét        3,436,590            3,780,249

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/PVC/Fr-PVC 4 x Cables  – Chống bén cháy theo IEC 332-1

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1 0.6/1kV  Mét            21,400                23,540
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1.25 0.6/1kV  Mét            22,660                24,926
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×1.5 0.6/1kV  Mét            27,410                30,151
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2 0.6/1kV  Mét            33,960                37,356
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×2.5 0.6/1kV  Mét            40,140                44,154
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×3.5 0.6/1kV  Mét            54,750                60,225
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×4 0.6/1kV  Mét            60,400                66,440
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×5.5 0.6/1kV  Mét            79,210                87,131
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×6 0.6/1kV  Mét            84,710                93,181
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×7 0.6/1kV  Mét            97,820              107,602
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×8 0.6/1kV  Mét          108,740              119,614
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×10 0.6/1kV  Mét          134,720              148,192
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×11 0.6/1kV  Mét          128,450
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×14 0.6/1kV  Mét          176,090              193,699
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×16 0.6/1kV  Mét          197,040              216,744
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×22 0.6/1kV  Mét          272,200              299,420
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×25 0.6/1kV  Mét          308,060              338,866
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×30 0.6/1kV  Mét          356,390              392,029
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×35 0.6/1kV  Mét          418,910              460,801
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×38 0.6/1kV  Mét          455,280              500,808
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×50 0.6/1kV  Mét          563,890              620,279
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×60 0.6/1kV  Mét          714,350              785,785
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×70 0.6/1kV  Mét          808,320              889,152
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×80 0.6/1kV  Mét          943,820            1,038,202
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×95 0.6/1kV  Mét        1,117,630            1,229,393
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×100 0.6/1kV  Mét        1,177,530            1,295,283
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×120 0.6/1kV  Mét        1,401,000            1,541,100
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×125 0.6/1kV  Mét        1,487,080            1,635,788
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×150 0.6/1kV  Mét        1,727,370            1,900,107
30 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×185 0.6/1kV  Mét        2,165,140            2,381,654
31 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×200 0.6/1kV  Mét        2,347,300            2,582,030
32 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×240 0.6/1kV  Mét        2,839,730            3,123,703
33 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×250 0.6/1kV  Mét        2,978,380            3,276,218
34 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×300 0.6/1kV  Mét        3,556,960            3,912,656
35 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 4×400 0.6/1kV  Mét        4,561,680            5,017,848

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/PVC/Fr-PVC 5 x Cables  Chống bén cháy theo IEC 332-1

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1 0.6/1kV  Mét            25,030                27,533
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1.25 0.6/1kV  Mét            26,610                29,271
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×1.5 0.6/1kV  Mét            32,620                35,882
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×2 0.6/1kV  Mét            41,090                45,199
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×2.5            48,740
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×3.5 0.6/1kV  Mét            66,850                73,535
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×4 0.6/1kV  Mét            74,000                81,400
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×5.5 0.6/1kV  Mét            97,410              107,151
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×6 0.6/1kV  Mét          104,230              114,653
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×7 0.6/1kV  Mét          120,540              132,594
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×8 0.6/1kV  Mét          134,120              147,532
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×10 0.6/1kV  Mét          166,600              183,260
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×11 0.6/1kV  Mét          177,950              195,745
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×14 0.6/1kV  Mét          227,290              250,019
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×16 0.6/1kV  Mét          244,190              268,609
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×22 0.6/1kV  Mét          339,720              373,692
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×25 0.6/1kV  Mét          382,310              420,541
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×30 0.6/1kV  Mét          442,530              486,783
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×35 0.6/1kV  Mét          522,810              575,091
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×38 0.6/1kV  Mét          567,560              624,316
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×50 0.6/1kV  Mét          703,690              774,059
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×60 0.6/1kV  Mét          891,260              980,386
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×70 0.6/1kV  Mét        1,009,880            1,110,868
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×80 0.6/1kV  Mét        1,177,720            1,295,492
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×95 0.6/1kV  Mét        1,394,470            1,533,917
26 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×100 0.6/1kV  Mét        1,472,630            1,619,893
27 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×120 0.6/1kV  Mét        1,751,500            1,926,650
28 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×125 0.6/1kV  Mét        1,858,180            2,043,998
29 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 5×150 0.6/1kV  Mét        2,156,330            2,371,963

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/PVC/Fr-PVC 3 x A +1 Cables 1 kV

1 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×4+2.5 0.6/1kV  Mét            56,800                62,480
2 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×6+4 0.6/1kV  Mét            80,260                88,286
3 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×10+6 0.6/1kV  Mét          123,610              135,971
4 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×16+10 0.6/1kV  Mét          183,470              201,817
5 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×25+16 0.6/1kV  Mét          280,310              308,341
6 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×35+25 0.6/1kV  Mét          391,230              430,353
7 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50+35 0.6/1kV  Mét          528,140              580,954
8 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×50+25 0.6/1kV  Mét          500,430              550,473
9 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70+50 0.6/1kV  Mét          747,290              822,019
10 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×70+35 0.6/1kV  Mét          711,480              782,628
11 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95+50 0.6/1kV  Mét          978,420            1,076,262
12 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×95+70 0.6/1kV  Mét        1,040,820            1,144,902
13 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120+95 0.6/1kV  Mét        1,330,820            1,463,902
14 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×120+70        1,251,920
15 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150+95 0.6/1kV  Mét        1,573,970            1,731,367
16 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×150+120 0.6/1kV  Mét        1,644,840            1,809,324
17 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185+120 0.6/1kV  Mét        1,975,800            2,173,380
18 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×185+150 0.6/1kV  Mét        2,056,140            2,261,754
19 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240+185 0.6/1kV  Mét        2,670,800            2,937,880
20 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×240+150 0.6/1kV  Mét        2,562,340            2,818,574
21 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+150 0.6/1kV  Mét        3,095,130            3,404,643
22 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+185 0.6/1kV  Mét        3,209,990            3,530,989
23 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×300+240 0.6/1kV  Mét        3,376,880            3,714,568
24 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400+240 0.6/1kV  Mét        4,125,840            4,538,424
25 Dây Cu/PVC/Fr-PVC 3×400+300 0.6/1kV  Mét        4,309,560            4,740,516

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC 1x Cables 0.6/1kV (Fr) (Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×1.5 0.6/1kV  Mét              7,790                  8,569
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2 0.6/1kV  Mét              9,380                10,318
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×2.5 0.6/1kV  Mét            10,960                12,056
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×3.5 0.6/1kV  Mét            14,260                15,686
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×4 0.6/1kV  Mét            15,690                17,259
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×6 0.6/1kV  Mét            21,780                23,958
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×8 0.6/1kV  Mét            27,790                30,569
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×10 0.6/1kV  Mét            34,160                37,576
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×14 0.6/1kV  Mét            44,420                48,862
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×16 0.6/1kV  Mét            49,630                54,593
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×22 0.6/1kV  Mét            68,110                74,921
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×25 0.6/1kV  Mét            76,570                84,227
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×30 0.6/1kV  Mét            88,580                97,438
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×35 0.6/1kV  Mét          104,100              114,510
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×38 0.6/1kV  Mét          112,970              124,267
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×50          139,150
17 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×60 0.6/1kV  Mét          176,240              193,864
18 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×70 0.6/1kV  Mét          199,340              219,274
19 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×80 0.6/1kV  Mét          232,290              255,519
20 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×95 0.6/1kV  Mét          274,550              302,005
21 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×100 0.6/1kV  Mét          289,360              318,296
22 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×120 0.6/1kV  Mét          344,420              378,862
23 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×125 0.6/1kV  Mét          365,520              402,072
24 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×150 0.6/1kV  Mét          424,530              466,983
25 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×185 0.6/1kV  Mét          531,610              584,771
26 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×200 0.6/1kV  Mét          576,420              634,062
27 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×240 0.6/1kV  Mét          696,090              765,699
28 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×250 0.6/1kV  Mét          726,810              799,491
29 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×300 0.6/1kV  Mét          871,220              958,342
30 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×325 0.6/1kV  Mét          926,010            1,018,611
31 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×400 0.6/1kV  Mét        1,117,040            1,228,744
32 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×500 0.6/1kV  Mét        1,431,120            1,574,232
33 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 1×630        1,848,770

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC 2x Cables 1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×1.5 0.6/1kV  Mét            16,130                17,743
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×2 0.6/1kV  Mét            19,400                21,340
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×2.5 0.6/1kV  Mét            22,890                25,179
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×3.5 0.6/1kV  Mét            29,680                32,648
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×4 0.6/1kV  Mét            32,560                35,816
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×6 0.6/1kV  Mét            45,290                49,819
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×8 0.6/1kV  Mét            57,500                63,250
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×10 0.6/1kV  Mét            70,690                77,759
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×14 0.6/1kV  Mét            91,780              100,958
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×16 0.6/1kV  Mét          102,410              112,651
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×22 0.6/1kV  Mét          140,510              154,561
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×25 0.6/1kV  Mét          157,960              173,756
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×30 0.6/1kV  Mét          182,600              200,860
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×35 0.6/1kV  Mét          214,260              235,686
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×38 0.6/1kV  Mét          232,560              255,816
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×50 0.6/1kV  Mét          288,590              317,449
17 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×60 0.6/1kV  Mét          365,190              401,709
18 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×70 0.6/1kV  Mét          412,280              453,508
19 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×80 0.6/1kV  Mét          481,830              530,013
20 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×95 0.6/1kV  Mét          566,410              623,051
21 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×100 0.6/1kV  Mét          597,090              656,799
22 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×120 0.6/1kV  Mét          711,480              782,628
23 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×125 0.6/1kV  Mét          756,760              832,436
24 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×150 0.6/1kV  Mét          877,980              965,778
25 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×185 0.6/1kV  Mét        1,100,060            1,210,066
26 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×200 0.6/1kV  Mét        1,190,680            1,309,748
27 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×240        1,439,820
28 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×250 0.6/1kV  Mét        1,504,010            1,654,411
29 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×300 0.6/1kV  Mét        1,799,270            1,979,197
30 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×325 0.6/1kV  Mét        1,915,930            2,107,523
31 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×400 0.6/1kV  Mét        2,309,880            2,540,868
32 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×500 0.6/1kV  Mét        2,957,800            3,253,580
33 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 2×630 0.6/1kV  Mét        3,815,560            4,197,116

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC 3x Cables 0.6/1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×1.5 0.6/1kV  Mét            21,300                23,430
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2 0.6/1kV  Mét            26,100                28,710
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×2.5 0.6/1kV  Mét            30,750                33,825
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×3.5 0.6/1kV  Mét            40,670                44,737
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×4 0.6/1kV  Mét            44,920                49,412
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×6 0.6/1kV  Mét            63,170                69,487
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×8 0.6/1kV  Mét            81,590                89,749
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×10 0.6/1kV  Mét          100,690              110,759
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×14 0.6/1kV  Mét          131,650              144,815
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×16 0.6/1kV  Mét          147,810              162,591
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×22 0.6/1kV  Mét          203,800              224,180
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×25 0.6/1kV  Mét          229,230              252,153
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×30 0.6/1kV  Mét          265,820              292,402
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×35 0.6/1kV  Mét          312,790              344,069
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×38 0.6/1kV  Mét          342,310              376,541
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×50 0.6/1kV  Mét          421,950              464,145
17 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×60 0.6/1kV  Mét          534,900              588,390
18 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×70 0.6/1kV  Mét          606,720              667,392
19 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×80 0.6/1kV  Mét          707,280              778,008
20 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×95 0.6/1kV  Mét          834,930              918,423
21 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×100 0.6/1kV  Mét          880,140              968,154
22 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×120 0.6/1kV  Mét        1,049,620            1,154,582
23 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×125 0.6/1kV  Mét        1,114,010            1,225,411
24 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×150 0.6/1kV  Mét        1,295,270            1,424,797
25 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×185 0.6/1kV  Mét        1,623,750            1,786,125
26 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×200 0.6/1kV  Mét        1,760,440            1,936,484
27 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×240 0.6/1kV  Mét        2,126,950            2,339,645
28 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×250 0.6/1kV  Mét        2,221,560            2,443,716
29 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×300 0.6/1kV  Mét        2,660,340            2,926,374
30 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×325 0.6/1kV  Mét        2,831,240            3,114,364
31 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×400 0.6/1kV  Mét        3,415,400            3,756,940
32 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×500        4,375,840
33 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×630 0.6/1kV  Mét        5,651,690            6,216,859

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC 4 x Cables 0.6/1kV (Fr)(Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×1.5 0.6/1kV  Mét            26,750                29,425
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×2 0.6/1kV  Mét            33,030                36,333
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×2.5 0.6/1kV  Mét            39,330                43,263
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×3.5 0.6/1kV  Mét            52,390                57,629
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×4 0.6/1kV  Mét            57,960                63,756
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×6 0.6/1kV  Mét            82,100                90,310
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×8 0.6/1kV  Mét          105,990              116,589
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×10 0.6/1kV  Mét          131,360              144,496
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×14 0.6/1kV  Mét          172,460              189,706
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×16 0.6/1kV  Mét          193,860              213,246
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×22 0.6/1kV  Mét          267,590              294,349
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×25 0.6/1kV  Mét          301,400              331,540
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×30 0.6/1kV  Mét          352,480              387,728
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×35 0.6/1kV  Mét          414,880              456,368
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×38 0.6/1kV  Mét          450,590              495,649
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×50 0.6/1kV  Mét          556,520              612,172
17 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×60 0.6/1kV  Mét          707,630              778,393
18 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×70 0.6/1kV  Mét          802,430              882,673
19 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×80 0.6/1kV  Mét          935,700            1,029,270
20 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×95 0.6/1kV  Mét        1,105,540            1,216,094
21 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×100 0.6/1kV  Mét        1,165,050            1,281,555
22 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×120 0.6/1kV  Mét        1,391,750            1,530,925
23 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×125 0.6/1kV  Mét        1,477,700            1,625,470
24 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×150 0.6/1kV  Mét        1,714,860            1,886,346
25 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×185 0.6/1kV  Mét        2,153,890            2,369,279
26 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×200        2,333,410
27 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×240 0.6/1kV  Mét        2,822,200            3,104,420
28 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×250 0.6/1kV  Mét        2,960,290            3,256,319
29 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×300 0.6/1kV  Mét        3,533,780            3,887,158
30 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×325 0.6/1kV  Mét        3,775,060            4,152,566
31 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 4×400 0.6/1kV  Mét        4,535,550            4,989,105

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC 5 x Cables 0.6/1kV (Fr) (Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×1.5 0.6/1kV  Mét            32,400                35,640
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×2 0.6/1kV  Mét            40,170                44,187
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×2.5 0.6/1kV  Mét            47,820                52,602
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×3.5 0.6/1kV  Mét            64,010                70,411
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×4 0.6/1kV  Mét            70,970                78,067
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×6 0.6/1kV  Mét          101,000              111,100
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×8 0.6/1kV  Mét          130,860              143,946
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×10 0.6/1kV  Mét          162,360              178,596
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×14 0.6/1kV  Mét          214,410              235,851
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×16 0.6/1kV  Mét          240,410              264,451
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×22          334,730
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×25 0.6/1kV  Mét          377,670              415,437
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×30 0.6/1kV  Mét          437,820              481,602
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×35 0.6/1kV  Mét          515,670              567,237
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×38 0.6/1kV  Mét          560,880              616,968
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×50 0.6/1kV  Mét          693,920              763,312
17 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×60 0.6/1kV  Mét          883,090              971,399
18 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×70 0.6/1kV  Mét        1,001,390            1,101,529
19 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×80 0.6/1kV  Mét        1,170,030            1,287,033
20 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×95 0.6/1kV  Mét        1,379,840            1,517,824
21 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×100 0.6/1kV  Mét        1,457,040            1,602,744
22 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×120 0.6/1kV  Mét        1,738,000            1,911,800
23 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×125 0.6/1kV  Mét        1,844,300            2,028,730
24 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×150 0.6/1kV  Mét        2,143,190            2,357,509
25 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×185 0.6/1kV  Mét        2,693,160            2,962,476
26 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×200 0.6/1kV  Mét        2,913,380            3,204,718
27 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×240 0.6/1kV  Mét        3,524,170            3,876,587
28 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×250 0.6/1kV  Mét        3,700,540            4,070,594
29 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 5×300 0.6/1kV  Mét        4,413,090            4,854,399

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC 3 x A + 1 Cables 1kV (Fr) (Flame retardant to IEC 332-1)

1 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×4+2.5 0.6/1kV  Mét            54,670                60,137
2 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×6+4 0.6/1kV  Mét            77,540                85,294
3 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×10+6 0.6/1kV  Mét          120,680              132,748
4 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×16+10 0.6/1kV  Mét          179,810              197,791
5 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×25+16 0.6/1kV  Mét          277,070              304,777
6 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×35+25 0.6/1kV  Mét          387,630              426,393
7 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×50+35 0.6/1kV  Mét          521,700              573,870
8 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×50+25 0.6/1kV  Mét          493,970              543,367
9 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×70+50          741,140
10 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC3x70+35 0.6/1kV  Mét          704,850              775,335
11 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×95+50 0.6/1kV  Mét          970,680            1,067,748
12 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×95+70 0.6/1kV  Mét        1,030,780            1,133,858
13 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×120+95 0.6/1kV  Mét        1,319,620            1,451,582
14 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×120+70 0.6/1kV  Mét        1,244,510            1,368,961
15 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×150+95 0.6/1kV  Mét        1,564,790            1,721,269
16 Dây Cu/XLPE/Fr-PVC 3×150+120 0.6/1kV  Mét        1,636,240            1,799,864

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC  1x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×1.5 0.6/1kV  Mét              9,060                  9,966
2 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×2.5 0.6/1kV  Mét            12,450                13,695
3 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×4 0.6/1kV  Mét            17,420                19,162
4 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×6 0.6/1kV  Mét            23,800                26,180
5 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×10 0.6/1kV  Mét            36,580                40,238
6 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×16 0.6/1kV  Mét            52,340                57,574
7 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×25 0.6/1kV  Mét            79,870                87,857
8 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×35 0.6/1kV  Mét          107,810              118,591
9 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×50 0.6/1kV  Mét          143,390              157,729
10 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×70 0.6/1kV  Mét          204,370              224,807
11 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×95 0.6/1kV  Mét          280,370              308,407
12 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×120 0.6/1kV  Mét          350,890              385,979
13 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×150 0.6/1kV  Mét          431,670              474,837
14 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×185 0.6/1kV  Mét          539,500              593,450
15 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×240 0.6/1kV  Mét          705,060              775,566
16 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×300 0.6/1kV  Mét          881,270              969,397
17 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×400 0.6/1kV  Mét        1,128,400            1,241,240
18 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×500 0.6/1kV  Mét        1,443,930            1,588,323
19 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 1×630 0.6/1kV  Mét        1,863,400            2,049,740

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC  2 x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×1.5 0.6/1kV  Mét            21,440                23,584
2 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×2.5 0.6/1kV  Mét            28,570                31,427
3 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×4 0.6/1kV  Mét            39,190                43,109
4 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×6 0.6/1kV  Mét            52,560                57,816
5 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×10 0.6/1kV  Mét            79,200                87,120
6 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×16 0.6/1kV  Mét          111,710              122,881
7 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×25 0.6/1kV  Mét          169,140              186,054
8 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×35 0.6/1kV  Mét          226,790              249,469
9 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×50 0.6/1kV  Mét          301,460              331,606
10 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×70 0.6/1kV  Mét          425,820              468,402
11 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×95          581,930
12 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×120 0.6/1kV  Mét          728,740              801,614
13 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×150 0.6/1kV  Mét          898,590              988,449
14 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×185 0.6/1kV  Mét        1,121,850            1,234,035
15 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×240 0.6/1kV  Mét        1,465,730            1,612,303
16 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×300 0.6/1kV  Mét        1,827,360            2,010,096
17 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 2×400 0.6/1kV  Mét        2,342,300            2,576,530

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC  3 x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×1.5 0.6/1kV  Mét            27,500                30,250
2 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×2.5 0.6/1kV  Mét            37,770                41,547
3 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×4 0.6/1kV  Mét            53,160                58,476
4 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×6 0.6/1kV  Mét            72,470                79,717
5 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×10 0.6/1kV  Mét          111,690              122,859
6 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×16 0.6/1kV  Mét          159,490              175,439
7 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×25 0.6/1kV  Mét          243,970              268,367
8 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×35 0.6/1kV  Mét          329,350              362,285
9 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×50 0.6/1kV  Mét          438,110              481,921
10 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×70 0.6/1kV  Mét          625,770              688,347
11 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×95 0.6/1kV  Mét          856,810              942,491
12 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×120 0.6/1kV  Mét        1,074,230            1,181,653
13 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×150 0.6/1kV  Mét        1,323,390            1,455,729
14 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×185 0.6/1kV  Mét        1,653,260            1,818,586
15 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×240 0.6/1kV  Mét        2,162,200            2,378,420
16 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×300 0.6/1kV  Mét        2,698,660            2,968,526
17 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 3×400 0.6/1kV  Mét        3,459,010            3,804,911

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE/Fr-PVC  4 x A Cable 0.6/1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×1.5 0.6/1kV  Mét            34,300                37,730
2 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×2.5 0.6/1kV  Mét            47,660                52,426
3 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×4            67,610
4 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×6 0.6/1kV  Mét            93,590              102,949
5 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×10 0.6/1kV  Mét          144,980              159,478
6 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×16 0.6/1kV  Mét          208,550              229,405
7 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×25 0.6/1kV  Mét          320,470              352,517
8 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×35 0.6/1kV  Mét          433,680              477,048
9 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×50 0.6/1kV  Mét          577,670              635,437
10 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×70 0.6/1kV  Mét          828,110              910,921
11 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×95 0.6/1kV  Mét        1,135,280            1,248,808
12 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×120 0.6/1kV  Mét        1,425,670            1,568,237
13 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×150 0.6/1kV  Mét        1,753,350            1,928,685
14 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×185 0.6/1kV  Mét        2,194,430            2,413,873
15 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×240 0.6/1kV  Mét        2,868,480            3,155,328
16 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×300 0.6/1kV  Mét        3,585,960            3,944,556
17 Dây Cu/XLPE/MICA-Fr/PVC 4×400 0.6/1kV  Mét        4,597,210            5,056,931

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE//PVC/DATA/Fr-PVC  1C x A Cable 1kV (Fr1) (Flame retardant to IEC 331)

1 Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 150 0.6/1kV  Mét          461,880              508,068
2 Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 185 0.6/1kV  Mét          572,400              629,640
3 Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 240 0.6/1kV  Mét          741,550              815,705
4 Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 300 0.6/1kV  Mét          921,330            1,013,463
5 Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 400 0.6/1kV  Mét        1,176,700            1,294,370
6 Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 500 0.6/1kV  Mét        1,497,520            1,647,272
7 Dây Cu/XLPE/PVC/DATA/MICA-Fr/PVC 630 0.6/1kV  Mét        1,923,670            2,116,037

Cáp chống cháy Ls Vina Cu/XLPE//PVC/AWA/Fr-PVC  1C x A Cable 1kV (Fr1) ( Fire Resitance to IEC 331)

1 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 6 0.6/1kV  Mét            36,540                40,194
2 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 10 0.6/1kV  Mét            50,380                55,418
3 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 16 0.6/1kV  Mét            66,900                73,590
4 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 25 0.6/1kV  Mét            96,460              106,106
5 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 35          125,830
6 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 50 0.6/1kV  Mét          168,220              185,042
7 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 70 0.6/1kV  Mét          232,400              255,640
8 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 95 0.6/1kV  Mét          311,320              342,452
9 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 120 0.6/1kV  Mét          391,470              430,617
10 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 150 0.6/1kV  Mét          475,020              522,522
11 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 185 0.6/1kV  Mét          587,700              646,470
12 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 240 0.6/1kV  Mét          758,550              834,405
13 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 300 0.6/1kV  Mét          937,700            1,031,470
14 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 400 0.6/1kV  Mét        1,208,120            1,328,932
15 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 500 0.6/1kV  Mét        1,532,070            1,685,277
16 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/MICA-Fr/PVC 630 0.6/1kV  Mét        1,959,890            2,155,879

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ghi chú: bảng giá cáp chống cháy LS VINA 2024 chỉ mang tính tham khảo. Để thuận tiện trong việc liên lạc và hỗ trợ khách hàng, KBElectric cung cấp đến quý khách hàng các thông tin liên hệ chi tiết như sau:

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng tính năng chat trực tuyến trên trang web của chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của KBElectric.

5/5 - (57 bình chọn)

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ – XÂY DỰNG KB

Giải pháp trọn gói cho các công trình M&E

KB ELECTRIC với kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc phân phối các thiết bị, vật tư Điện Công nghiệp và Dân dụng tại Việt Nam. Sẽ cung cấp cho quý khách hàng sản phẩm tốt, chiết khấu cao. Xem Hồ sơ Năng lực