Tag Archives: HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DÂY VÀ CÁP

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DÂY VÀ CÁP

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DÂY VÀ CÁP     HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT DÂY VÀ CÁP 1. Độ uốn cong lắp đặt tối thiểu dây và cáp 2. Lực kéo cáp tối đa cho phép của dây và cáp 3. Áp suất tác dụng lên dây và cáp Áp suất tối đa cho phép tác […]