Dây cáp LS-VINA Cu/PVC 6.0 sqmm – cuộn 200m

  2,236,000

  Giá  chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

  Tiêu chuẩn sản xuất:
  Tất cả các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế của IEC, AS/ZNS, BS, ICEA, TCVN hoặc một số tiêu chuẩn khác.
  – IEC 62067 (ABOVE 150KV)

  Lõi dẫn:
  Vật liệu lõi dẫn thường là Đồng hoặc Nhôm bện nén tròn hoặc kiểu nén Segments phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IEC 60228 hoặc theo tiêu chuẩn của khách hàng.
  Lõi dẫn với hình dáng bện kiểu Sector hay bện nén tròn hay kiểu Milliken sẽ được thực hiện nếu như có yêu cầu của khách hàng.

  Màu sắc:  Xanh, đỏ, vàng, Te