Thiết bị đóng cắt

LS (8)

Mitsubishi (6)

Schneider (4)

Sino Vanlook (32)

Danh mục sản phẩm

Biến tần (ATV312)

BIẾN TẦN LS

BIẾN TẦN MITSUBISHI

CB Khối (MCCB)

CB KHỐI (MCCB)

CB KHỐI (MCCB)

CB Tép (MCB)

CB TÉP (MCB)

CB TÉP (MCCB)

Chuông

Công tắc ba 1 chiều

Công tắc bốn 1 chiều

Công tắc đôi 1 chiều

Công tắc phím lớn kiểu S18

Công tắc phím lớn kiểu S66-Mega màu trắng

Công tắc phím lớn kiểu S68-Mega màu trắng

Công tắc phím lớn S66 Mega màu ghi

Công tắc phím lớn S68 Mega màu ghi

Đế âm và hộp đậy phòng thấm nước

ELCB & RCCB (CHỐNG RÒ ĐIỆN)

KHỞI ĐỘNG TỪ LS

KHỞI ĐỘNG TỪ MITSUBISHI

Khởi động từ Schneider

Mặt át chứa MCB

Mặt và ổ cắm kiểu S66 – Euro màu ghi

Mặt và ổ cắm kiểu S66 – Euro màu trắng

Mặt và ổ cắm kiểu S68 – Euro màu trắng

Mặt và ổ cắm kiểu S68 màu trắng

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ (ACB)

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ (ACB)

Ổ cắm công tắc – S18

Ổ cắm công tắc – S18CC

Ổ cắm công tắc – S18CCS

Ổ cắm công tắc – S66 series màu ghi

Ổ cắm công tắc – S66 series màu trắng

Ổ cắm công tắc – S68 series màu ghi