NHÀ MÁY UNITED PHARMA – BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY UNITED PHARMA – BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY UNITED PHARMA – BÌNH DƯƠNG

United International Pharma có vốn đầu tư 40 triệu USD.
Đây là một trong những công ty dược phẩm 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.
Nhà máy UIP có diện tích rộng đến 3,5 ha tại Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP II)

error: Content is protected !!