NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG

Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam.
Nhà thầu chính: Tổng thầu EPC Lilama.
Tổng mức đầu tư: gần 1.6 tỷ USD.
Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Lợi – huyện Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh.
Công suất thiết kế: 1.200MW (gồm 2 tổ máy)

Leave a Reply