Nhà máy Nestle Route 66

Nhà máy Nestle Route 66 được xây dựng trên diện tích đất 10,8 ha tại khu công nghiệp Amata Tp Biên Hòa – Đồng Nai.
Tổng giá trị trúng thầu gồm hạng mục xây dựng và cơ điện là 344,15 tỷ đồng.

Leave a Reply