Nhà máy Ethanol Bình Phước

Nhà máy Ethanol Bình Phước được xây dựng tại xã Minh Hưng – huyện Bù Đăng – tỉnh Bình Phước.
Có diện tích hơn 40 ha.
Công nghệ của nhà máy là chế biến sản phẩm Ethanol.

Written by

Leave a Reply